Gallery

Lataशा Teaser 8
Lataशा Teaser 8

Lataशा Teaser 8

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय, यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत *कलामहोत्सव २०२० - २१* अंतर्गत सविनय सादर करत आहोत, *Lataशा* The Legends...
Read More
Lataशा Teaser 7

Lataशा Teaser 7

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय, यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत *कलामहोत्सव २०२० - २१* अंतर्गत सविनय सादर करत आहोत, *Lataशा* The Legends...
Read More
Lataशा Teaser 6
Lataशा Teaser 6

Lataशा Teaser 6

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय, यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत *कलामहोत्सव २०२० - २१* अंतर्गत सविनय सादर करत आहोत, *Lataशा* The Legends...
Read More
Lataशा Teaser 5

Lataशा Teaser 5

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय, यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत *कलामहोत्सव २०२० - २१* अंतर्गत सविनय सादर करत आहोत, *Lataशा* The Legends...
Read More
Lataशा Teaser 4
Lataशा Teaser 4

Lataशा Teaser 4

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय, यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत *कलामहोत्सव २०२० - २१* अंतर्गत सविनय सादर करत आहोत, *Lataशा* The Legends
Read More
Lataशा Teasre 3

Lataशा Teasre 3

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत कलामहोत्सव २०२० - २१ अंतर्गत Lataशा The Legends ....
Read More
Lataशा Teaser 2
Lataशा Teaser 2

Lataशा Teaser 2

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आणि ऋषिकेश चित्रकला महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तुत कलामहोत्सव २०२० - २१ अंतर्गत Lataशा The Legends ....
Read More
The Acceptance Webinar & Yoga Day 2020
The Acceptance Webinar & Yoga Day 2020

The Acceptance Webinar & Yoga Day 2020

"आदर्श शैक्षणिक समूह" संचलित, आदर्श शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र आणि श्री डी. डी. विसपूते डी.एड. काॅलेज पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक योगा दिनाच्या निमित्ताने, "स्वीकृती The Acceptance " हा COVID 19 V/S Yoga या विषयावर वेबिनार संपन्न झाला.... या प्रसंगी पुढील मान्यवरांची उपस्थिती लाभली.
Read More
Plantation Day 2020

Plantation Day 2020

पूरे जाहले तूझे तापणे जरा उमाळा उमलू दे , नजर घनाला वर्षुन ह्रदयी तृणा तृणाला उमलू दे
Read More